Contributie

De contributie bedraagt € 135,- per jaar.
Ter kennismaking kun je enkele keren gratis meespelen.
Voor de maandagochtend betaal je € 3,- per keer middels een 10-strippenkaart, je bent dan niet gebonden aan een vaste jaarcontributie. 

BCU is aangesloten bij de Meedoenregeling van de Gemeente Tilburg. De gemeente Tilburg stelt een bedrag beschikbaar om leuke dingen te ondernemen en nieuwe mensen te leren kennen.
Voor meer informatie Meedoenregeling - T-Helpt