Contact

Voor informatie:     info@bcudenhout.nl
Secretariaat:            De Wouwerd 50, 5071 VX Udenhout

Bestuur

voorzitter                  Annie Duijf
secretaris                  Corrie Pijnenburg
penningmeester     Annemieke Droog

bestuursleden         Thea Bloemberg, Martin van den Oetelaar, Kees van de Wouw